L'aigua que arriba a les nostres llars és, majoritàriament, d'origen subterrani. Pots saber-ne més coses a l'apartat de gestió del sistema d'abastament.
Aquesta aigua, un cop tractada a les plantes d'osmosi i analitzada al laboratori es distribueix a la xarxa municipal d'abastament.
L'aplicació de moderns tractament d'osmosi per eliminar la salinitat i un control eficaç i constant de la qualitat fan que disposem d'una aigua de qualitat i saludable.

Quina duresa té?

La duresa de l'aigua ve determinada pel seu contingut o nivell de calci i magnesi. Com més alt és el nivell d'aquests components, més dura es considera l'aigua.

El contingut d'aquest components de l'aigua depèn de la seva procedència i del terreny per on hagi circulat.

Al Prat l'aigua té uns valors de duresa al voltant dels 25 graus francesos (ºF).

La duresa pot expressar-se en:
mg CaCO3 /l  o ppm de CaCO3: Mil•ligrams de carbonat càlcic (CaCO3) en un litre de aigua. Això equival a 1 ppm de CaCO3.
Grau alemany (Deutsche Härte, °dH): Equival a 17,8 mg de CaCO3 per litre d'aigua.
Grau americà: Equival a 17,2 mg de CaCO3 per litre d'aigua.
Grau francés (°fH): Equival a 10,0 mg de CaCO3 per litre d'aigua.
Grau anglès (°eH) o grau Clark: Equival a 14,3 mg de CaCO3 per litre d'aigua.

 

Classificació de la duresa de  l'aigua:

 

Composició de l'aigua del Prat:

 

Anàlisis completes 2016:

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Anàlisis completes 2017:

Gener
Febrer
Març
Abril

 

Normativa sobre la qualitat de l'aigua


La qualitat de l'aigua està regulada des de la Unió Europea per una normativa comunitària, la directiva 98/83/CE

Els criteris sanitaris que regulen la qualitat de l'aigua de consum humà al nostre país els marca el RD 140/2003 de 7 de Febrer.
L'aigua distribuïda per Aigües del Prat, S.A. acompleix els criteris sanitaris i de qualitat de l'aigua de consum humà establerts en el RD140/2003 esmentat.

A l'efecte d'assegurar que l'aigua abastida per la nostra companyia acompleix amb els criteris i la normativa sanitària vigent, diàriament, el nostre laboratori efectua els controls analítics pertinents tant en l'aigua produïda en les nostres ETAP's com en l'aigua que prové de la connexió metropolitana.