Es faciliten determinades dades de la gestió del servei d'abastament que ajuden a la seva comprensió.

Informació estadística any 2014
Informació estadística any 2015