Oficial de 2ª Operari/a (2B)

Presentació de documentació fins el 20/12/2016
Bases per a la contractació laboral

 

Enginyer/a Tècnic/a o llicenciat/ada en Ciències (Tancat)

Presentació de documentació fins el 02/12/2016
Bases per a la contractació laboral
Resultat definitiu

Candidato/a a contractar

 

Encarregat/ada de xarxes d'aigua (3B) (Tancat)

Presentació de documentació fins el 06/06/2016
Bases per a la contractació laboral

Admesos i exclosos:
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Llista provisional de persones admeses i excloses

Resultats de les proves:
Apartats 6.6.A).1 de les bases
Apartats 6.6.A).2 i 6.6.A).3 de les bases

Resultat definitiu

 

Oficial de 1ª Operari/a (2A) (Tancat)

Presentació de documentació fins el 22/04/2016
Bases per a la contractació laboral

Admesos i exclosos:
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Llista provisional de persones admeses i excloses

Resultats de les proves:
Apartats 6.6.A).1 i 6.6.A).2 de les bases
Apartats 6.6.A).3 i 6.6.B) de les bases

Resultat definitiu