Aigües del Prat executa l'obra denominada:

MILLORA DEL TRACTAMENT DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DEL PRAT DE LLOBREGAT, MITJANÇANT LA "IMPLANTACIÓ D'UN PROCÉS DE REMINERALITZACIÓ DE L'AIGUA OSMOTITZADA DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) MAS BLAU".

Aquesta actuació consisteix en la realització d'un post-tractament de remineralització amb calcita per a l'aigua osmotitzada.

L'obra està finançada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat, amb subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (TES/2725/2017, de 2 de novembre).

 

 

Aigües del Prat, en la seva voluntat de millorar el servei que proporciona als abonats, i amb el suport de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, realitza obres de renovació i millora hidràulica de les canonades de la xarxa d'aigua potable.
 

Actuacions de renovació i millora hidràulica de les canonades de la xarxa d'aigua potable.

 

Ctra. de la Bunyola, c. Sant Pol de Mar, c. Lleida i pl. Constitució .
 

A partir del dia 14 de juny de 2021 s'inicia l'obra en diferents trams de ctra. de la Bunyola, c. Sant Pol de Mar, c. Lleida i pl. Constitució, en les zones que es detallen a continuació, calculant una durada de 6 mesos, tot i que no afectarà a la totalitat dels carrers durant tot el període, sinó que es desenvoluparà per trams.

Durant aquest període no es podrà estacionar en el tram afectat per les obres. Es permetrà l'entrada i sortida de vehicles dels guals autoritzats i es prioritzarà la circulació de vianants.

Disculpeu les molèsties que aquestes actuacions li puguin ocasionar i quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

 

Carrer Rosa Ribas Parellada, carrer Mestre Vigo Garreta, carrer Rector Farrés Poch, i avinguda Pompeu Fabra.
 

A partir del dia 6 de Abril de 2021 s'inicia l'obra en el carrer Rosa Ribas Parellada, el carrer Mestre Vigo Garreta, el carrer Rector Farrés Poch, i l'avinguda Pompeu Fabra, en les zones que es detallen a continuació, així com la instal·lació d'un tram de xarxa d'aigua d'ús no potable en l'avinguda Pompeu Fabra, calculant una durada de 6 mesos, tot i que no afectarà a la totalitat dels carrers durant tot el període, sinó que es desenvoluparà per trams.

Durant aquest període no es podrà estacionar en el tram afectat per les obres. Es permetrà l'entrada i sortida de vehicles dels guals autoritzats i es prioritzarà la circulació de vianants.

Disculpeu les molèsties que aquestes actuacions li puguin ocasionar i quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

 

Parc de Negocis Mas Blau I.
 

A partir del dia 14 de Desembre de 2020 s'inicien les obres al Parc de Negocis Mas Blau I, calculant una durada de 6 mesos, tot i que no afectarà la totalitat dels carrers durant tot el període, sinó que es desenvoluparà per fases.

Durant aquest període no es podrà estacionar en el tram afectat per les obres. Es permetrà l'entrada i sortida de vehicles dels guals autoritzats i es prioritzarà la circulació de vianants.

Disculpeu les molèsties que aquestes actuacions li puguin ocasionar i quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.